Hyundai DHY28KSEm 1500rpm 34kVA Single Phase Diesel Generator

£6,474.17

Hyundai DHY28KSEm 1500rpm 34kVA Single Phase Diesel Generator | Hyundai Power Equipment
Hyundai DHY28KSEm 1500rpm 34kVA Single Phase Diesel Generator

£6,474.17

SKU: DHY28KSEm Category: