Hyundai DHY35KSEm 1500rpm 45kVA Single Phase Diesel Generator

£8,899.00

Hyundai DHY35KSEm 1500rpm 45kVA Single Phase Diesel Generator | Hyundai Power Equipment
Hyundai DHY35KSEm 1500rpm 45kVA Single Phase Diesel Generator

£8,899.00

SKU: DHY35KSEm Category: