Hyundai DHY53KSEm 1500rpm 60kVA Single Phase Diesel Generator

£11,549.00

Hyundai DHY53KSEm 1500rpm 60kVA Single Phase Diesel Generator | Hyundai Power Equipment
Hyundai DHY53KSEm 1500rpm 60kVA Single Phase Diesel Generator

£11,549.00

SKU: DHY53KSEm Category: